LinkedIn: Những vị trí và kỹ năng Marketing hiện có nhu cầu cao nhất

Trong báo cáo mới nhất của LinkedIn, nền tảng này chia sẻ những kỹ năng và vị trí Marketing hiện có nhu cầu cao nhất tại các khu vực khác nhau.

Trong khi phần lớn những người làm marketing đang tìm cách thay đổi con đường sự nghiệp của họ sau đại dịch, Digital Marketing và Social Media Marketing là TOP những kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất ở hầu hết các khu vực trên toàn cầu.

Dưới đây là môt số thông tin chi tiết trong báo cáo.

Marketers tại APAC (Châu Á – Thái Bình Dương) có tỷ lệ rời bỏ công việc hiện tại cao nhất.

Như bạn có thể thấy ở trên, so với các khu vực như NAMER (Bắc Mỹ) hay EMEA (Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi), những người làm marketing khu vực APAC có tỷ lệ thay đổi công việc cao nhất đến 59%.

Làm việc từ xa trở thành xu hướng chính ở hầu hết các khu vực.

Như bạn có thể thấy ở trên, tỷ lệ làm việc từ xa trong ngành marketing đã liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây.

Tỷ lệ làm việc từ xa cao nhất ở khu vực Bắc Mỹ, đến APAC và sau đó là các khu vực còn lại như Châu Phi, Châu Âu hay Trung Đông.

Các vị trí liên quan đến Digital Marketing và Social Media hiện có nhu cầu cao nhất.

Tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, dưới đây là Top 5 vị trí có nhu cầu cao nhất.

 • Content Marketing.
 • Digital Marketing Specialist.
 • Marketing Manager.
 • Digital Marketing Manager.
 • Digital Marketing Executive.

Tại một số khu vực khác ngoài Châu Á, dưới đây là một số vị trí có nhu cầu cao nhất:

 • Social Media Manager.
 • Digital Marketing Manager.
 • Social Media Marketing Specialist.
 • Marketing Manager.

Social Media và Digital Marketing cũng là các kỹ năng marketing được yêu cầu cao nhất.

Tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, dưới đây là TOP 5 kỹ năng marketing được yêu cầu nhiều nhất.

 • Digital Marketing.
 • Ad Serving (Vận hành và tối ưu quảng cáo).
 • Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết).
 • Facebook Marketing.
 • Social Media Marketing.