Vì sao các ‘gã nhà giàu’ Apple, Amazon, Tesla, Google đua nhau làm chip?

Không bằng lòng với việc mãi phụ thuộc vào các loại chip tiêu chuẩn, Apple, Tesla, Google tự phát triển chip riêng.